บนโลกใบนี้ยังมีภูเขาที่สูงกว่า Everest

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     เมื่อพูดถึงภูเขาที่สูงที่สุดในโลก ทุกคนจะนึกถึง Everest และทุกๆปีนักปีนเขาจากทั่วโลกต้องการจะพิชิตมันให้ได้สักครั้งในชีวิต แต่จริงๆแล้วคำว่า “สูงที่สุดในโลก” เราใช้อะไรเป็นเกณฑ์

      1. ใช้เกณฑ์ระดับน้ำทะเล Everest จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

      Everest เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก แต่ควรเติมประโยคพ่วงท้ายด้วยว่า “เมื่อเทียบกับระดับน้ำทะเล” โดย Everest มีความสูงประมาณ 8,850 เมตร หรือ 8 กิโลเมตรกว่าๆ ซึ่งไม่มีภูเขาใดๆในโลกที่สูงกว่าได้ เมื่อเทียบด้วยเกณฑ์นี้

ภูเขา Everest อยู่เหนือระดับน้ำทะเล 8,850 เมตร Credit geology.com

      ถ้าตัดเรื่องเกณฑ์สัมพัทธ์ระดับน้ำทะเลออกไป และวัดกันที่ความสูงสัมบูรณ์ล้วนๆ เราพบว่ามีภูเขาอื่นอีกที่สูงกว่า Everest!

      2. ใช้เกณฑ์วัดตั้งแต่ฐานจนถึงยอดภูเขา ภูเขา Mauna Kea ในรัฐฮาวาย จะเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก

ภาพดาวเทียมเหนือหมู่เกาะฮาวาย บริเวณสีขาวด้านเหนือของเกาะ คือ ภูเขา Mauna Kea Credit geology.com

      ในรัฐฮาวายมีเกาะหนึ่งที่ดาวเทียมได้ถ่ายภาพยอดหิมะของภูเขาหรือ Snow Caps ได้สองบริเวณ ดังรูปด้านบน ตรงกลางเกาะเป็นภูเขา Mauna Loa ส่วนด้านเหนือของเกาะเป็น Mauna Kea ซึ่งเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในโลก เมื่อวัดตั้งแต่ฐานถึงยอดเขา ดังรูปด้านล่าง

เมื่อวัดตั้งแต่ฐานถึงยอดภูเขา Mauna Kea จะมีความสูงกว่า 10,000 เมตร Credit geology.com

      Mauna Kea มีความสูงเมื่อวัดตั้งแต่ฐานถึงยอดเขาอยู่ที่ 10,000 เมตรกว่า หรือ 10 กิโลเมตรกว่าๆ ซึ่งสามารถเอาชนะ Everest ที่เป็นภูเขาที่อยู่บนบกได้ไม่ยาก แต่ถ้าหากวัดความสูงโดยใช้เกณฑ์เดียวกับ Everest มันจะมีความสูงแค่ 4,205 เมตร หรือ 4.2 กิโลเมตรกว่าเท่านั้น

      3. ใช้เกณฑ์วัดตั้งแต่จุดศูนย์กลางโลก Chimborazo ในเอกวาดอร์ จะได้แชมป์

      ภูเขา Chimborazo ในเอกวาดอร์หากวัดตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจะมีความสูง 6,310 เมตร หรือ 6 กิโลเมตรกว่าๆ ซึ่งสูงน้อยกว่า Everest อย่างแน่นอน

ภูเขา Chimaborazo ในเอกวาดอร์ Credit Freeimages.com

      เนื่องจากโลกของเราไม่ใช่ทรงกลมสมบูรณ์แต่ออกจะเป็นรูปทรงเหมือนไข่ ซึ่งมีส่วนที่กว้างที่สุดบริเวณเส้นศูนย์สูตร ดังรูปด้านล่าง ซึ่งเป็นบริเวณที่ภูเขา Chimborazo ตั้งอยู่ เมื่อวัดจากจุดศูนย์กลางพบว่า ภูเขา Chimborazo อยู่ห่างจากจุดศูนย์กลางมากว่าภูเขาใดๆในโลกนี้ ทำให้มันเป็นภูเขาที่สูงที่สุด หากใช้เกณฑ์นี้ในการวัด

หากวัดตั้งแต่จุดศูนย์กลางโลกถึงบริเวณที่ส่วนที่ยื่นออกมาเหนือเส้นประวงกลม ภูเขา Chimborazo คือบริเวณที่ยื่นออกมามากที่สุด Credit Geology.com

Reference and More & pics
“Highest Mountain in the World.”. [Online]. Available : geology.com 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 9
    SharesLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.