อังกฤษเตรียมทดสอบถนนชาร์จไฟรถยนต์ได้

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


      เทคโนโลยีชาร์จไฟให้กับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเช่น โทรศัพท์ซัมซุง ก็มีมาให้เห็นแล้ว นับประสาอะไรถ้ามนุษย์อย่างเราจะนำไปใช้กับอุปกรณ์ใหญ่ๆ อย่างรถยนต์ไฟฟ้า

      ในประเทศอังกฤษได้เตรียมทดสอบให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีชาร์จไฟกับรถยนต์ไฟฟ้าผ่านพื้นถนน Highway โดยใช้อุปกรณ์สร้างสนามแม่เหล็กในการเหนี่ยวนำให้สนามแม่เหล็กในตัวรถยนต์สร้างกระแสไฟฟ้าขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย และได้ทดสอบเป็นระยะเวลา 18 เดือน ก่อนที่จะขยายโครงการไปยังถนนสาธารณะอื่นๆต่อไป

      อนึ่ง การใช้เทคโนโลยีชาร์จไฟฟ้าผ่านพื้นถนนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นที่ประเทศอังกฤษเป็นที่แรก ในปี 2013 ประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ทดลองใช้กับถนนในเมือง Gumi ทางใต้ของประเทศ ในระยะทาง 7.5 กิโลเมตร แต่เปิดให้บริการเฉพาะรถโดยสารประจำทางแต่เพียงเท่านั้น

รถบัสเกาหลีชาร์จไฟฟ้าได้ ข่าวเทคโนโลยี

รถโดยสารประจำทางชาร์จไฟฟ้าจากพื้นถนนได้ ณ ประเทศเกาหลีใต้ Credit KAIST

ถนนชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ได้ อังกฤษ 1 ข่าวเทคโนโลยี

ป้ายแสดงจุดชาร์จไฟฟ้าสำหรรับรถยนต์ไฟฟ้า ณ ถนนhighway ประเทศอังกฤษ Credit boredpanda.com

ถนนชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ได้ อังกฤษ 3 ข่าวเทคโนโลยี

ถนนชาร์จไฟฟ้ารถยนต์ได้ อังกฤษ 2 ข่าวเทคโนโลยี

แปลและเรียบเรียงโดย thaiphysicsteacher.com

Reference and More Detail & pics
UK Is Testing Roads That Charge Electric Cars As They Drive.”. [Online]. via : borepanda.com 2015.
England to test charge-as-you-drive ‘electric motorways.”. [Online]. via : bbc.com 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.