ไวรัสอีโบลาสามารถแฝงอยู่ในตาได้หลายเดือน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 หลังจากที่ดอกเตอร์ Ian Crozier ได้ถูกปล่อยตัวออกจากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย Emory เมื่อตุลาคมปีที่แล้ว และคงคิดว่าตัวเองหายจากการติดเชื้ออีโบลาแล้ว แต่เมื่อผ่านไป 2 เดือน เขาก็ต้องกลับมายังโรงพยาบาลอีกครั้ง เพราะมีอาการดวงตาเปลี่ยนสี และเริ่มสูญเสียการมองเห็น เนื่องจากไวรัสอีโบลาสามารถแฝงอยู่ในดวงตาได้ โดยจะแฝงอยู่กับของเหลวในตา

สังเกตดวงตาทั้งสองของดอกเตอร์ Ian Crozier

eyes dr ian

สภาพดวงตาของดอกเตอร์ Ian CREDIT Emory University Channel

 หลังจากค้นพบว่าผู้ป่วยที่คาดว่าหายจากการติดเชื้ออีโบลา แล้วกลับมามีอาการใหม่ได้อีกครั้งอย่างดอกเตอร์ Ian ทำให้มีความกังวลว่าผู้ป่วยที่ได้รับการปล่อยตัวไปแล้วในแอฟริกาตะวันตกกว่าพันคน ต้องถูกเรียกตัวกลับมาตรวจดวงตาอีกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าหายขาดจากการติดเชื้ออีโบลาจริง

วีดีโอรายงานข่าวของ Emory University

   วีดิโอเปรียบเทียบดวงตาก่อนและหลังเกิดอาการ

 รายงานทางการแพทย์สำหรับกรณีนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน New England Journal of Medicine และได้นำไปเสนอในการประชุมประจำปี 2015 ของสมาคมเพื่อการวิจัยการมองเห็นและจักษุวิทยา (Association for Research in Vision and Ophthalmology : ARVO)

Reference and more detail & pics
“Ebola virus can lurk in the eye for months.”. [Online]. Available : video medicalxpress  2015.
“Researcher helps discover Ebola virus in eye fluid of recovered survivor.”. [Online]. Available : content medicalxpress  2015.
Ebola in the Eye: Ian Crozier’s Story.”. [Online]. Available : youtube emory university channel 2015.
How Ebola Changed a Doctor’s Eye from Blue to Green.”. [Online]. Available : inside edition channel 2015.
Ebola virus desease“. [Online]. Available : wiki 2015.

TIME: 22:12:26   06/20/2015

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.