นักวิทยาศาสตร์จีนสามารถสร้างโลหะเหลวคล้ายในหนัง Terminator ได้

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 จากการรายงานของ Science Daily ได้กล่าวว่า นักวิทยาศาสตร์จีนสามารถสร้างโลหะเหลวที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างไปตามทางที่มันเคลื่อนที่ได้ โดยโลหะเหลวนี้ (droplet of liquid metal) นี้มีความคล้ายกับคุณสมบัติของตัวละครในหนังเรื่อง Teminator ถือเป็นเรื่องแปลกใหม่ เนื่องจากเรามักพบเห็นโลหะอยู่ในสถานะของแข็ง

Liquid Metal ในหนังเรื่อง Terminator
Reference detailed & pics
“Liquid metal discovery paves way for shape-shifting robots.”. [Online]. Available : ScienceDaily 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.