มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากนำแม่เหล็กปล่อยลงในท่อทองแดง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 อ่านคำอธิบายเพิ่มเติม

คำอธิบาย

 หากตอนเด็กๆ เราเคยเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ที่นำลวดทองแดงพันรอบตะปู ซึ่งจะทำให้ตะปูสร้างสนามแม่เหล็กมาดูดผงตะไบเหล็กได้ เช่นเดียวกัน แม่เหล็กที่ทิ้งลงในท่อทองแดงจากคลิปนั้น เปรียบเสมือน ตะปู ส่วนท่อทองแดง ก็คือลวดทองแดงนั่นเอง แสดงว่า ท่อทองแดงสร้างสนามแม่เหล็กที่มีทิศทางตรงกันข้ามกับ (หรือ สนามแม่เหล็กเหนี่ยวนำ) สนามแม่เหล็กจากก้อนแม่เหล็ก ทำให้เกิดการหักล้างของแรง ส่งผลให้แม่เหล็กตกลงมาด้วยความเร่งที่น้อยลง

Reference and More Detail & pics
Кидание магнита в трубу из меди..”. [Online]. via : HedgehogTH 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.