ทะเลสาบแมงกระพรุนประเทศปาเลา Credit googlemap

ดำน้ำชมแมงกระพรุนที่ประเทศปาเลา

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 ปาเลาเป็นประเทศเกิดใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับเอกราชเมื่อปี พ.ศ. 2537 ประชากรประมาณ 20,000 คน เศรษฐกิจส่วนใหญ่ในประเทศจะพึ่งจากการท่องเที่ยว การเกษตร และการประมง และส่วนหนึ่งยังต้องพึ่งพาจากสหรัฐฯ

 หนึ่งในเกาะที่โด่งดังในเรื่องการท่องเที่ยว คือ ทะเลสาบแมงกระพรุน ตั้งอยู่ที่เกาะ Eil Malk ประเทศปาเลา (Palau) คาดกันว่ามีจำนวนแมงกระพรุนประมาณหลายล้านตัว ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากมาเที่ยวดำน้ำชมแมงกระพรุน

 แมงกระพรุนที่พบเห็นได้ที่นี่มีสองชนิด คือ Golden Jellyfish และ Moon Jellyfish เนื่องจากแมงกระพุรนชนิดนี้ พิษของมันทำให้มนุษย์เกิดอาการแพ้น้อยมาก จึงทำให้ที่เกาะนี้มีเอกลักษณ์เพียงไม่กี่แห่งในโลก ที่ขึ้นชื่อเรื่องการดำน้ำชมแมงกระพรุน

 ทะเลสาบแมงกระพรุน เมื่อหลายหมื่นปีก่อนได้เชื่อมต่อกับทะเลภายนอก และหลังจากโลกมีวิวัฒนาการทางธรณีวิทยา ทำให้ทะเลถูกโอบล้อมด้วยแผ่นดิน เกิดเป็นทะเลสาบน้ำเค็ม

Read Original Article and More Detail & Media
Jellyfish lake.“. [Online]. via : wikipedia 2016.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.