Source: University of Anglia

ค้นพบแบคทีเรียที่กินน้ำมันเป็นอาหารใต้ก้นทะเลลึก

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

ลึกลงไปประมาณ 11,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลทางตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก คือที่อยู่ของแบคทีเรียที่สามารถกินน้ำมันเป็นอาหารได้

บริเวณร่องลึกก้นมหาสมุทรดังกล่าวมีชื่อว่า Mariana ณ ชั้นระดับน้ำทะเลนี้มีบริวเณที่เรียกว่า “Hadal Zone” ซึ่งมากกว่าปกติเมื่อเทียบกับพื้นทะเลรอบๆ ทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย East Anglia รวมทั้งทีมจากรัสเซียและจีน มีความสนใจที่จะศึกษาและวิเคราะห์ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กว่าสามารถอาศัยอยู่ในบริเวณที่มีแรงดันจากน้ำสูงและอุณหภูมิต่ำได้อย่างไร หนึ่งในเรื่องที่ค้นพบคือ แบคทีเรียบางชนิดอยู่รอดได้ด้วยการกินน้ำมัน (สารไฮโดรคาร์บอน) เป็นอาหาร

Professor Xiao-Hua Zhang ผู้นำการสำรวจจากมหาวิทยาลัย Ocean จากจีนกล่าวว่า

ณ ผิวพื้นของร่องลึกก้นมหาสมุทรนักวิทยาศาสตร์พบว่ามีส่วนประกอบของสารไฮโดรคาร์บอนอยู่แพร่หลาย ส่วนใหญ่สารไฮโดรคาร์บอนเหล่านี้จะเป็นส่วนประกอบของเชื้อเพลิงดีเซล พบได้ในสาหร่าย (Algae) ที่ผิวมหาสมุทร แต่ไม่เคยพบอยู่ร่วมกับแบคทีเรียที่ระดับความลึกเช่นนี้

เนื่องจากสภาพแวดล้อมไม่เอื้อต่อการดำรงชีพแบบปกติ เหมือนกับแบคทีเรียที่ผิวโลกของเรา แบคทีเรียเหล่านี้จึงปรับตัวให้อยู่รอดมาเป็นเวลานานภายใต้แรงดันน้ำที่สูงมหาศาล และกินน้ำมัน หรือสารไฮโดรคาร์บอนเป็นอาหารหลักเพื่อความอยู่รอด

แบคทีเรียที่ค้นพบนี้มีศักยภาพในการย่อยสลายน้ำมันในธรรมชาติได้ หรือมีส่วนช่วยในการลดปริมาณน้ำมันรั่วไหลของแหล่งจ่ายน้ำมันในอ่าว Mexico ปี 2010 อีกด้วย

การสำรวจก้นทะเลลึกมีเพียงไม่กี่คนที่ทำได้ หนึ่งในนั้นคือ การสำรวจโดยใช้เรือดำน้ำขนาดเล็กของนาย James Cameron ผู้กำกับหนังชื่อดังอย่าง Avatar ซึ่งมีความสนใจเป็นอย่างมากในการเก็บตัวอย่างสิ่งมีชีวิตจากร่องลึกก้นมหาสมุทร

Source:

[1] : Unique oil eating bacteria found in world’s deepest ocean trench , Microbiomejournal, 2019

[2] : Proliferation of hydrocarbon-degrading microbes at the bottom of the Mariana Trench : UAE, 2019

[3] : Hadal zone: Wiki, 2019

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.