ท่านสามารถติดต่อ เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆได้ดังนี้

 1. เพื่อแจ้งขอผิดพลาดของเนื้อหาหรือรูปภาพ หรือสื่อสิ่งพิมพ์ใดๆได้ โดยกรุณาแนบสิ่งที่จำเป็นต่อการนำไปปรับปรุงแก้ไข

 เช่น  ลิงค์ทีผิดพลาด, ตัวอย่างข้อความ, สื่อ เป็นต้น

 2. ติดต่อธุระอื่นๆ

ช่องทางการติดต่อ

 1. thaiphysicsteacher@gmail.com

 2. เครื่องมือด้านล่าง (หากต้องการส่งข้อความใหม่ โปรด Refresh โดยการกด F5)

 3. Social comment ด้านล่าง

ทาง thaiphysicsteacher.com ขอขอบคุณผู้ติดตาม และติชม หากมีข้อผิดพลาดใดๆจะนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป