Public Domain

4 หน่วยฐานสำหรับการวัดในระบบ Metric จะถูกกำหนดใหม่ เริ่มใช้กลางปีหน้า

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

ตามรายงานอย่างเป็นทางการจาก General Conference on Weights and Measures (CGPM) ได้ประกาศว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการประชุมเพื่อกำหนดและเปลี่ยนแปลงขนาดหนึ่งหน่วยของหน่วยวัด 4 ปริมาณได้แก่ Ampere, Kilogram , Mole และ Kelvin ขึ้นใหม่

1 กิโลกรัมในปัจจุบัน

มวล 1 กิโลกรัมมาตรฐาน
มวล 1 กิโลกรัมมาตรฐาน ทำจากโลหะ Platinum และ Iridium เป็นโลหะที่ทำปฏิกิริยากับอากาศได้น้อยมาก ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศส Public Domain

     ปัจจุบันขนาดของมวล 1 กิโลกรัมถูกนิยามว่าเป็นมวลของโลหะอัลลอยผสมระหว่าง Platinum และ Iridium ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในโหลแล้วรูประฆังคว่ำ ณ ประเทศฝรั่งเศส โดยทุก ๆ 40 ปีต้องนำออกมาวัดว่ายังคงมีค่าเท่ากับ 1 กิโลกรัมอยู่ไม่ — มีการกร่อนจนมวลหายไป หรือการขึ้นสนิม หรือการได้รับมวลปนเปื้อนจากฝุ่นภายนอก จึงทำให้ความเที่ยงไม่คงที่ 

CGPM จึงจัดการประชุมในสัปดาห์หน้าเพื่อหาแนวทางในการกำหนดมวล 1 กิโลกรัมให้มีความเที่ยงมากขึ้น โดยอาศัยการอ้างอิงจากค่าคงที่ของ Planck (h) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 6.62607004 × 10 ยกกำลังลบ 34 เมตรกำลังสอง.กิโลกรัม/วินาที ซึ่งจะเห็นว่ามีหน่วยกิโลกรัมปนอยู่ด้วย

เครื่อง Kibble Balance

เครื่อง Kibble balance
เครื่อง Kibble balance เครื่องนี้มีชื่อเป็นทางการว่า The NIST-4 เริ่มใช้งานในปี 2015 ที่สถาบันนานาชาติเพื่อมาตรฐานและเทคโนโลยี (NIST) ที่เมือง Gaithersburg รัฐ Maryland สหรัฐ ช่วยวัดค่าคงที่ของ Planck คลาดเคลื่อนเพียง 13 ส่วนใน 1 พันล้านส่วน เมื่อปี 2017 และจะมีส่วนช่วยในการกำหนดมวล 1 กิโลกรัมในกลางปี 2019 ©Jennifer Lauren Lee, for the U.S. National Institute of Standards and Technology (NIST)

     อุปกรณ์ที่จะใช้ช่วยกำหนดปริมาณของ 1 หน่วยฐานใหม่นั้น ชื่อว่า The Kibble Balance ซึ่งเป็นเครื่องที่มีความซับซ้อนสูงมาก โดยอาศัยการวัดกระแสไฟฟ้าที่ทำให้เกิดแรงทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อไปเทียบเคียงกับแรงที่กระทำต่อวัตถุทดสอบ และ ณ ขณะทดสอบนั้นเองก็จะใช้ค่าคงที่ของ Planck (h) มาเป็นตัวช่วยคำนวณเทียบหาค่ามวลขนาด 1 กิโลกรัม

ระบบ Metric เป็นส่วนหนึ่งของระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (International System of units : SI) นิยมใช้แพร่หลายในหลายประเทศ นอกจากมวล 1 กิโลกรัมที่พยายามจะทำให้มีขนาดที่เที่ยงมากขึ้นแล้ว ในอดีตก็มีความพยายามที่จะกำหนดค่าความเร็วของแสง (Speed of light) ในปี 1983 อีกด้วย ณ ปัจจุบันแสงมีความเร็วตามที่กำหนดไว้ คือ 299,792,458 เมตรต่อวินาที

     ทั้งนี้ CGPM จะถ่ายทอดสดผ่าน Internet (LIVE) การประชุมอย่างเป็นทางการในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจจะนำไปสู่การยกเลิกขนาด 1 หน่วยของหน่วย Ampere, Kilogram , Mole และ Kelvin และอาจรวมถึงหน่วยฐานอื่น ๆ ที่เหลือที่จะต้องได้รับการปรับปรุงในอนาคต ซึ่งได้แก่ วินาที, เมตร และ Candela การเปลี่ยนแปลงขนาดปริมาณเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคมปีหน้า

พวกเราอาจจะมีมวลน้อยลงก็ได้นะ ในอนาคต 😛

Read Original Article and More Detail & Media
Four base units of measure in the metric system about to be changed.”. [Online]. via : phys.org 2018.
Meeting”. [Online]. via : bipm.com 2018.
Kibble balance.”. [Online]. via : wiki 2018.
Kilogram.”. [Online]. via : wiki 2018.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: