นักดาราศาสตร์เชื่อว่ามีมหาสสมุทรซ่อนอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งของดวงจันทร์เอนเซลาดัส

ยาน Cassini ค้นหามหาสมุทรบนดวงจันทร์ Enceladus

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

ยานสำรวจอวกาศ Cassini ค้นหามหาสมุทรที่ซ่อนอยู่ภายใต้ชั้นเปลือกน้ำแข็งบนดวงจันทร์ Enceladus บริวารของดาวเสาร์

 เมื่อ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2332 นักดาราศาสตร์ วิลเลียม เฮอร์เชล ค้นพบดาวบริวารของดาวเสาร์เอนเซลาดัส Enceladus ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 6 ซึ่งคาดว่ามีมหาสมุทรที่อยู่ภายใต้ชั้นน้ำแข็ง โดยเฉพาะบริวารทางขั้วใต้พบภูเขาไฟน้ำแข็งที่พ่นอนุภาคน้ำแข็งขนาดเล็กขึ้นสู่ท้องฟ้า ส่วนหนึ่งหลุดออกไปโคจรรอบดาวเสาร์กลายเป็นวงแหวน

ลักษณะทางกายภาพของ Enceladus

  • ดวงจันทร์ Enceladus มีเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยอยู่ที่ 504 กิโลเมตร หรือเล็กกว่าโลก 0.0395 เท่า มีความโน้มถ่วงที่เส้นศูนย์สูตรประมาณ 0.114 เมตรต่อวินาทีกำลังสอง หรือ 0.0113 เท่าของค่าความโน้มถ่วงของโลก
  •  คาบการหมุนรอบตัวเองประมาณ 1.37 วัน และมีอุณหภูมิพื้นผิวต่ำสุด -240.3 องศาเซลเซียส สูงสุดอยู่ที่ -128 องศาเซลเซียส
  •  องค์ประกอบของบรรยากาศส่วนใหญ่เป็น ไอน้ำ 91% ไนโตรเจน 4% คาร์บอนไดออกไซด์ 3.2% มีเทน 1.7%

การสำรวจของนาซ่า NASA

 ยานแคสซินี Cassini สำรวจดาวเสาร์มาเป็นระยะเวลานานแล้ว และในวันที 28 ตุลาคม นี้จะเข้าใกล้ Enceladus มากที่สุดและจะสำรวจเพื่อยืนยันว่ามีมหาสมุทรอยู่ใต้แผ่นน้ำแข็งที่ปกคลุมทั่วทั้งดาวหรือไม่ โดยการสำรวจยานแคสซินีจะโคจรผ่านเหนือพื้นผิวดวงจันทร์แค่ 49 กิโลเมตรเท่านั้น (เข้าใกล้ได้เนื่องจากค่าความโน้มถ่วงของดวงจันทร์ Enceladus มีน้อยมาก)

Reference and More Detail & Media
“Cassini Finds Global Ocean in Saturn’s Moon Enceladus.”. [Online]. via : NASA.gov 2015.
Enceladus“. [Online]. via : wiki 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.