ธาตุ Californium สุดแพง 1 กรัม 28 ล้านดอลลาร์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


     ธาตุ Californium มีเลขอะตอม 98 ถูกสังเคราะห์โดยนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, Berkeley จึงเป็นที่มาของชื่อธาตุดังกล่าว

     ความพิเศษของธาตุ Californium คือ มันมีอำนาจการแผ่รังสีสูงมาก โดยเฉพาะอนุภาคนิวตรอนที่ปลดปล่อยออกมา จึงทำให้นิยมใช้เป็นตัวจุดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชัน (Fission Reaction) ทุกๆปริมาณ 1 ไมโครกรัมใน 1 วินาที มันสามารถปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนออกมา  170 ล้านอนุภาค และมีครึ่งชีวิต (Half Life) ประมาณ  2.645 ปี

     ด้วยความยากต่อการผลิตทำให้มันราคาสูงถึง 1 กรัมต่อ 28 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทยราว 1,000 ล้านบาท

ชมภาพตัวอย่างธาตุ Californium

Reference and More Detail & Media
Californium.“. [Online]. via : http://clair.si.umich.edu/ 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.