อาหารของนกติ๊ดใหญ่ (Parus Major) ส่วนใหญ่จะเป็นแมลงและเมล็ดพืช บางครั้งมีรายงานว่านกติ๊ดใหญ่กินนกที่มีขนาดเล็กกว่า โดยใช้จงอยปากที่แข็งแรงจิกหัวเหยื่ออย่างทารุณ จากนั้นจะกินเฉพาะสมองของเหยื่อ จึงเป็นที่มาฉายาอีกชื่อว่า “นกซอมบี้”

นกติ๊ดใหญ่ (Parus Major) เลือกเพื่อนบ้านที่มีนิสัยใกล้เคียงกัน

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดได้ศึกษาพฤติกรรมของนกติ๊ดใหญ่ (Parus Major) พบว่ามันจะอาศัยอยู่กับนกเพื่อนบ้านที่มีลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมคล้ายกัน

 การศึกษานี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์โครงสร้างเครือข่ายทางสังคมในประชากรของนกติ๊ดจากป่า Wytham ใน Oxfordshire เป็นระยะเวลากว่า 6 เดือนในช่วงฤดูผสมพันธุ์

“เราพบว่านกตัวผู้จะเลือกเพื่อนบ้านตามนิสัยที่คล้ายคลึงกัน และไม่พบพฤติกรรมแบบนี้ในนกเพศเมีย งานวิจัยนี้แสดงให้เห็นว่าปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจของสัตว์ชนิดนี้” – ดอกเตอร์ Katerina Johnson ผู้นำวิจัย

 สาเหตุที่นกตัวผู้เลือกเพื่อนบ้านที่มีลักษณะนิสัยใจคอใกล้เคียง นักวิจัยเชื่อว่าช่วยลดการแข่งขันการเลือกคู่ครองในช่วงฤดูผสมพันธุ์นั่นเอง แต่อย่างไรก็ตามนกเพศเมียก็มีสิทธิ์เลือกคู่ครองตามความน่าดึงดูดของนกเพศผู้

 เช่นเดียวกับเรา สัตว์พวกนี้จะแสดงความแตกต่างด้านพฤติกรรมไม่เหมือนกัน การตอบสนองต่อสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่แตกต่างกัน ทำให้สิ่งมีชีวิตมีลักษณะบุคลิกภาพที่ต่างกันออกไป

 นักวิจัยได้ทดสอบบุคลิกภาพของนกติ๊ดด้วยการนำไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่ และสังเกตว่าพวกมันตอบสนองอย่างไรกับสภาพแวดล้อมนั้นๆ และพบว่านกส่วนใหญ่จะมีความกระตือรือร้นที่จะสำรวจสภาพแวดล้อมใหม่ๆ มีส่วนน้อยเท่านั้นที่ขี้อายไม่กล้าออกไปไหน

 บางทีการเลือกเพื่อนบ้านที่มีคาแรกเตอร์ใกล้เคียงกันถูกส่งผ่านจีน (Gene) ไปสู่นกรุ่นถัดไป ส่งผลให้นกเหล่านี้มีอัตราการรอดชีวิตในธรรมชาติสูงขึ้น

Read Original Article and More Detail & Media
Birds choose their neighbours based on personality.“. [Online]. via : University of Oxford 2017.
Male great tits assort by personality during the breeding season.“. [Online]. via : sciencedirect.com 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.