ดาวเคราะห์น้อยขนาดยักษ์เคลื่อนที่ผ่านโลก 19 เมษาฯนี้

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 ในแต่ละช่วงสัปดาห์มีดาวเคราะห์น้อยขนาดเล็กมากหลายดวงเคลื่อนที่ผ่านโลกของเรา แต่ขนาดของมันก็ไม่ได้ทำให้เราต้องตื่นตระหนกมากนัก

 นาซ่ากล่าวว่า “แม้มันไม่มีความน่าจะเป็นที่จะชนกับโลกของเรา แต่สิ่งที่น่าสนใจ คือ มันเคลื่อนที่มาใกล้โลกของเรามาก”

 ดาวเคราะห์น้อยนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า 2014-JO25 ความยาวประมาณ 650 เมตร (ขนาดพอๆกับ Rock of Gibraltar ซึ่งเป็นภูเขาหินปูน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังในยุโรป) คาดว่าจะเข้าใกล้โลกในระยะห่างประมาณ 1.8 ล้านกิโลเมตร ซึ่งน้อยกว่าระยะห่างระหว่างโลกและดวงจันทร์ 5 เท่า

 นอกจากดาวเคราะห์น้อย 2014-JO25 จะเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกแล้ว นาซ่าคาดว่าก่อนปี 2027 จะมีดาวเคราะห์น้อยขนาด 800 เมตรอีกดวงที่ชื่อว่า 199-AN10 จะเคลื่อนที่ผ่านโลกในระยะห่างพอๆกับดวงจันทร์ หรือประมาณ 380,000 กิโลเมตร

วีดิโอจำลองการเคลื่อนที่ผ่านของดาวเคราะห์น้อย 2014 JO25

Read Original Article and More Detail & Media
Asteroid to Fly Safely Past Earth on April 19.“. [Online]. via : NASA 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: