ภาพดาวพลูโตที่ใกล้ที่สุด และสวยที่สุด

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com
ภาพดาวพลูโตที่ใกล้ที่สุด และสวยที่สุด 1

สมาชิกนักวิทยาศาสตร์ผู้ให้กำเนิดยาน New Horizons เมื่อ 9 ปีก่อนจากมหาวิทยาลัย johns Hopkins ณ ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ ใน Maryland Credit Nasa.gov

 ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีของ NASA และนักวิทยาศาสตร์ผู้สร้างยาน New Horizons เมื่อ 9 ปีก่อน รวมถึงคนทั้งโลกที่ได้เฝ้าจับตามองการสำรวจครั้งยิ่งใหญ่นี้ ภาพถ่ายที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ถ่ายเมื่อวาน 13 กรกฏาคม 2015 ในระยะ 768,000 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะใกล้ที่สุดเท่าที่ยาน New Horizons จับภาพได้ และบริเวณที่ทุกคนสนใจคือ รูปหัวใจ Hearth ทางด้านขวาของรูป ซึ่งมีขนาดกว้างประมาณ 1,600 กิโลเมตร

Reference and More Detail & pics
“NASA’s Three-Billion-Mile Journey to Pluto Reaches Historic Encounter.”. [Online]. Available : Nasa.gov 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.