เซลล์เม็ดเลือดแดง PublicDomain/Pixabay

ค้นพบวิธีใช้แบคทีเรียในลำไส้มนุษย์เปลี่ยนหมู่โลหิตได้

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิทยาศาสตร์ใช้เอนไซม์ที่สกัดจากแบคทีเรียในลำไส้ของมนุษย์ เปลี่ยนหมู่เลือด A และ B ให้เป็นหมู่ O มีประสิทธิภาพมากกว่าวิธีก่อน ๆ เพิ่มขึ้นถึง 30%

ไอเดียการแปลงหมู่เลือด

 เรารู้ว่าหมู่เลือด A หรือ B ก็ตาม จะมี Antigens ซึ่งเป็นสารจำพวกน้ำตาล เกาะอยู่กับเซลล์เม็ดเลือด หากสามารถนำ Antigens ออกไปได้ เราก็สามารถแปลงหมู่เลือดเป็นหมู่ O ได้ ไอเดียดังกล่าว คิดกันมานานแล้ว แต่ติดตรงที่จะหาเอนไซม์ที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ราคาถูก จากที่ไหน

ไม่ไกลตัว คำตอบอยู่ที่ลำไส้ของเรา

 Withers นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย British Columbia (UBC) และเพื่อนร่วมงาน ใช้ความรู้ด้าน Metagenomics (ศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการนำสารพันธุกรรมจากสิ่งมีชีวิตมาใช้ด้านต่าง ๆ) ซึ่งนำไปสู่การเลือกจุลินทรีย์โดยแบบเจาะจง ไม่ต้องสุ่มเลือกจากหลายล้านตัวอย่าง และจุลินทรีย์ที่มีศักยภาพในการขจัดน้ำตาลได้ นั่นก็คือ แบคทีเรีย E. Coli ซึ่งเป็นพระเอกของงานนี้

 ทีมของ Withers พิจารณาไปที่โปรตีน Glycosylated หรือมีชื่อเฉพาะว่า “mucins” ซึ่งมักเกาะบริเวณผนังของลำไส้ และพบน้ำตาลบางส่วนปนอยู่ด้วย ทีนี้เอนไซม์ของ E. Coli สามารถดึงน้ำตาลที่อยู่ปนกับ Glycosylated ออกมาได้ อีกทั้งน้ำตาลดังกล่าวมีโครงสร้างคล้ายกับ Antigens บนเม็ดเลือดหมู่ A และ B เมื่อนำไปทดสอบก็พบว่าเอนไซม์ดังกล่าวมีศักยภาพในการดึงน้ำตาลออกจากหมู่เลือด A และ B มากถึง 30%

 ปัจจุบัน Withers และทีมงานกำลังวิจัยเพิ่มที่ศูนย์วิจัยเลือดในระดับสูงยิ่งขึ้น โดยวางแผนที่จะใช้เทคนิค Protein Engineering ซึ่งจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการดัดแปลงหรือออกแบบเอนไซม์ให้มีประสิทธิภาพในการกำจัดน้ำตาลบนเม็ดเลือดให้ดียิ่งขึ้น

 ผู้อ่านสามารถค้นหางานวิจัยเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ American Chemical Society (ACS) ได้ โดยใช้คีย์เวิร์ดดังนี้ Discovery of CAZYmes for cell surface glycan removal through metagenomics: Towards universal blood

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.