ถ้ำ Theopetra สถานที่ค้นพบ Avgi Author: Ava Babili/FLICKR CC BY-NC-ND 2.0

นักโบราณคดีสังเคราะห์ใบหน้าหญิงวัยรุ่นยุคหินให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย Athens และนักโบราณคดี ได้ชุบชีวิตใบหน้าของสาววัยรุ่นในยุคหินกลับคืนมาอีกครั้ง จากหัวกระโหลกที่พบในถ้ำประเทศกรีซ โดยผลงานได้จัดแสดงที่พิพิทธภัณฑ์ Acropolis

Avgi หญิงสาววัยรุ่น ผู้อยู่ในยุคเปลี่ยนผ่าน

 มีอะไรบ้างที่เราควรรู้เกี่ยวกับ Avgi

 1. หัวกระโหลกของ Avgi ถูกพบในปี 1993 จากถ้ำชื่อว่า Theopetra มีอายุประมาณ 9,000 พันปี โดยเป็นช่วงเปลี่ยนยุคของมนุษย์จากการดำรงชีวิตแบบนักล่า (Hunter-Gatherers) ไปสู่การทำไร่ทำสวนหรือเลี้ยงสัตว์ (Farmers)
 2. ด้วยเหตุผลดังกล่าวนักวิจัยจึงตั้งชื่อให้กับเธอว่า “Avgi” (ภาษากรีก) หากแปลเป็นภาษาอังกฤษจะตรงกับคำว่า “Dawn” ที่แปลว่า “รุ่งอรุณ” (เหมือนการเปลี่ยนผ่านยุคจากนักล่าเป็นการทำการเกษตรหรือเลี้ยงสัตว์)
 3. Avgi เป็นเด็กสาวที่มีอายุประมาณ 15 – 18 ปี (สันนิษฐานจากฟันและตัวอย่างกระดูก)
 4. สาเหตุที่เสียชีวิตยังระบุไม่ได้อย่างแน่ชัด แต่เชื่อว่าเธอต้องทุกข์ทรมานจากโรคที่เกี่ยวข้องกับโลหิตจาง โรคลักปิดลักเปิด (เลือดออกตามไรฟัน) และโรคเกี่ยวกับข้อกระดูก (ประเมินจากซากกระดูกเช่นกัน)

  This slideshow requires JavaScript.

ความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา

 ทีมที่สังเคราะห์ใบหน้าของเธอขึ้นมาใหม่นั้นได้แก่

 • นักประสาทวิทยา
 • ผู้เชี่ยวชาญต่อมไร้ท่อ
 • ศัลยแพทย์
 • ทันตแพทย์
 • นักรังสีวิทยา
 • และนักพยาธิวิทยา

 โดยทั้งหมดมาจากมหาวิทยาลัย Athens รวมทั้งนักโบราณคดี/นักประติมากรจาก Oscar Nilsson – สถาบันที่เชี่ยวชาญการสร้างประติมากรรมฟื้นฟูหรือใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์ในการสร้างโมเดลใบหน้าจากหัวกระโหลกมนุษย์ของมนุษย์ในอดีตให้เป็นโมเดลสามมิติ 3D

สร้างโมเดลใบหน้าสามมิติได้อย่างไร

 ในการสร้างโมเดลใบหน้าให้กับมามีชีวิตหรือใกล้เคียงกับอดีตนั้น จะเริ่มจากการสแกนหัวกระโหลก และพิมพ์ออกมาจากเครื่องพิมพ์สามมิติ (3-D Printer) และติดหมุดไว้กับหัวกระโหลกในบริเวณต่างๆที่ควรจะมีเนื้อยึดติดกับใบหน้า จากนั้นจะใช้วัสดุเพิ่มกล้ามเนื้อเสมือน ตามด้วยผิวหนังรวมทั้งสี และดวงตา สำหรับหัวกระโหลกของ Avgi มีกรามที่ใหญ่มากเป็นพิเศษแสดงให้เห็นว่ามนุษย์สมัยนั้นนิยมบริโภคเนื้อเป็นหลัก

 นักวิจัยให้เหตุผลในการคืนสภาพใบหน้าของ Avgi ว่า อยากให้คนปัจจุบันเห็นกว่าการใช้ชีวิต หรือใบหน้าของคนในอดีตก็ไม่ต่างจากเรามากนัก

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.