ภาพแสงออโรร่าในตอนเช้าจากสถานีอวกาศ ISS

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


      ทวิตเตอร์ของนักบินอวกาศ NASA Scott Kelly ได้แชร์ภาพบนโลกโซเชียลมิเดียจากสถานีอวกาศนานาชาติ ISS เมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยเขียนว่า “แสงออโรร่าหลากสีสันพาดผ่านโลกในตอนเช้า”

ภาพยามเช้าและแสงออโรร่า สถานีอวกาศนานาชาติ iss

Image Credit: NASA

      ทั้งนี้แสงออโรราสามารถเคลื่อนไหว เหมือนกำลังเต้นอยู่นั้น เป็นผลมาจากที่อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์ หรือเรียกว่า “ลมสุริยะ” ซึ่งปะทุออกจากดวงอาทิตย์บริเวณที่เรียกว่า “Coronal mass ejection หรือ CMEs” ซึ่งเป็นชั้นบรรยากาศส่วนนอกของดวงอาทิตย์ พุ่งมายังโลกใช้เวลา 2 – 3 วัน อนุภาคพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์จะถูกสนามแม่เหล็กโลกจะกักมันไว้ และทำปฏิกิริยากับโมเลกุลในอากาศเช่น ออกซิเจน และไนโตรเจน ปลดปล่อยแสงออกมาอย่างที่เราเห็น ซึ่งพบได้ทางตอนเหนือและใต้ของโลก หรือเราเรียกกันอีกชื่อว่า “แสงเหนือแสงใต้”

แปลและเรียบเรียงโดย thaiphysicsteacher.com

Reference and More Detail & pics
“Aurora’s Colorful Veil Over Earth.”. [Online]. via : NASA.gov 2015.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.