การเกิดแสงออโรรา (Aurora) บริเวณขั้วโลก

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com


      แสงออโรรา (Aurora) หรือแสงเหนือแสงใต้ เกิดขึ้นได้อย่างไร

ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเอง

      น้อยคนที่จะรู้ว่านอกจากโลกหมุนรอบตัวเอง และโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์แล้ว ดวงอาทิตย์ก็มีการหมุนรอบตัวเองเช่นกัน เนื่องจากดวงอาทิตย์มีองค์ประกอบเป็นแก๊สและพลาสม่า (Plasma) เสียส่วนใหญ่ ทำให้สสารทั้งหลายมีการไหลเวียนหมุนตามความเฉื่อยของตนเอง

ความแปรปรวนของสนามแม่เหล็กดวงอาทิตย์

      ดวงอาทิตย์มีสนามแม่เหล็กเช่นเดียวกับโลก แต่สนามแม่เหล็กมีความแปรปรวนตลอดเวลา อันเนื่องมาจากสสารส่วนใหญ่มีการไหลเวียน (ต่างจากโลกที่เป็นของแข็งเสียส่วนใหญ่) เมื่อสนามแม่เหล็กแปรปรวน ในบางครั้งอาจมีการปะทุ ปลดปล่อยมวลสารออกนอกอวกาศ และประจุไฟฟ้าต่างๆ ทำให้เกิดลมและพายุสุริยะ

การเกิดแสงออโรรา (Aurora)

      เมื่อลมและพายุสุริยะที่มีสนามแม่เหล็กวิ่งเข้าปะทะกับสนามแม่เหล็กและโมเลกุลอากาศของโลก ทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือแสงออโรรา (Aurora) นั่นเอง

Reference and More Detail & Media
“ลมสุริยะ.”. [Online]. via : wiki 2016.
“พลาสมา.”. [Online]. via :  wiki 2016.

ถ้ารู้สึกว่าบทความนี้อ่านง่ายอ่านคล่อง Share เลยครับ
  • 8
    SharesLeave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.