CC0 Pixabay

การทำอาหารจำพวกไขมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากกว่าที่เราคิด

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Reading แห่งสหราชอาณาจักร อ้างว่าไขมันที่เกิดจากการปรุงอาหารจากหม้อทอดไฟฟ้าต่างๆ อาจส่งผลต่อการก่อตัวของเมฆได้

 ดอกเตอร์ Pfrang ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้เชี่ยวชาญกายภาพและเคมีของชั้นบรรยากาศและทีมวิจัย ได้ตีพิมพ์งานวิจัยผ่าน Nature Communications เกี่ยวกับการสาธิตโมเลกุลของกรดไขมันที่ถูกปล่อยออกไปสู่ชั้นบรรยากาศหลังจากการปรุงอาหาร สามารถก่อตัวเป็นหยด (Droplets) รูปทรง 3 มิติได้ (เป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการเท่านั้น)

เมฆ

Above Cloud StockSnap/Pixabay

 สิ่งหนึ่งที่นักวิจัยแน่ใจก็คือ โมเลกุลของกรดไขมันจะเคลือบรอบๆ ละอองอนุภาค (Aerosol Particles) ในชั้นบรรยากาศ และมันจะไปรบกวนความสามารถในการสร้างเมฆของละอองอนุภาค โดยพื้นฐานแล้วละอองอนุภาคจะทำหน้าที่ให้ไอน้ำเกาะและควบแน่นกลายเป็นหยดน้ำ หรือเมฆ แต่เมื่อโมเลกุลของกรดไขมันเคลือบละอองอนุภาคอยู่ทำให้ไอน้ำยากที่จะเข้าถึงได้ (คล้ายกันกับการนำน้ำและน้ำมันมาผสมกัน แต่ไม่สามารถรวมตัวกันได้)

การทำอาหารจำพวกไขมันส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศมากกว่าที่เราคิด 1

ไขมันที่ได้รับความร้อนจากเตาไฟฟ้า หรืออุปกรณ์ทอดไฟฟ้าต่างๆ จะได้รับความร้อนมากจนระเหยเป็นไอ ลอยขึ้นสู่บรรยากาศได้อย่างง่ายดาย CC0 Public Domain Pixabay

 นอกจากโมเลกุลกรดไขมันจะส่งผลต่อความสามารถในการก่อตัวของเมฆแล้ว นักวิจัยลองศึกษาโครงสร้างอย่างละเอียด ก็พบว่าโครงสร้างของโมเลกุลกรดไขมันมีความซับซ้อนกว่าที่คิด และอาจทำให้มันอยู่ในชั้นบรรยากาศนานกว่าเดิม แม้ว่าจะเป็นการสาธิตและทดลองในห้องปฏิบัติการ แต่ทีมวิจัยหวังว่าผลการทดลองที่ได้จะช่วยสร้างกระแสให้ค้นหาผลกระทบที่แท้จริงในชั้นบรรยากาศของโลกเรา

 Read Original Article and More Detail & Media
Cooking fats in the atmosphere may affect climate more than previously thought.”. [Online]. via : phys.org 2017.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.