7 ภาพดาวพลูโตคมชัดสูงจากยาน New Horizons

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

นาซ่าเผยภาพดาวพลูโตคมชัดสูง

1. ภาพมุมมองเหนือเส้นศูนย์สูตรดาวพลูโต

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 5 ข่าวดาราศาสตร์

 ภาพนี้เป็นหนึ่งในชุดภาพที่มีความคมชัดสูง ถ่ายจากยาน New Horizons โดยบริเวณที่ถ่ายได้นี้กินบริเวณกว้างกว่า 1,800 กิโลเมตร จะเห็นว่ามีพื้นที่สีขาว (ใกล้ขั้วเหนือของดาวพลูโต) อยู่เหนือบริเวณมืด (ด้านล่างของภาพ) ซึ่งมีหลุมที่เกิดจากการชนของอุกกาบาตอยู่มากมาย โดยบริเวณมืดนี้มีชื่อว่า “Cthulhu” ส่วนบริเวณสว่างขาวนวลนั้นเป็นแผ่นน้ำแข็งที่แผ่ขยายเป็นบริเวณกว้างมีชื่อว่า “Sputnik Planum” ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2015 จากระยะห่าง 80,000 กิโลเมตร

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

2. ภาพบริเวณ Sputnik Planum

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 6 ข่าวดาราศาสตร์ ภาพนี้เกิดจากการนำรูปหลายๆช็อตมาเรียงต่อกัน แสดงให้เห็นบริเวณที่เป็นจุดเด่น คือ แผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เรียกว่า “Sputnik Planum” (บริเวณกลางภาพ) และจุดที่น่าสนใจคือบริเวณโดยรอบของ Sputnik Planum ที่มีลักษณะคล้ายแผ่นน้ำแข็งขนาดประมาณ 0.8 กิโลเมตรกระจายอยู่รอบๆ

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

3. บริเวณขอบของ Sputnik Planum ทางทิศตะวันตก

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 1 ข่าวดาราศาสตร์

 บริเวณกลางของภาพนี้ แสดงให้เห็นถึงลักษณะภูมิประเทศที่เหมือนกำลังจะแตกออกจากกัน กินความกว้างกว่า 470 กิโลเมตร อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ Sputnik Planum

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

4. ภูมิประเทศอันหลากหลายทางตอนใต้ของ Sputnik Planum

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 4 ข่าวดาราศาสตร์

 ภาพนี้อยู่ทางตอนใต้ของ Sputnik Planum จะเห็นว่ามีความหลากหลายของภูมิประเทศเป็นอย่างมาก ทั้งหลุมอุกกาบาต ภูเขาสลับซับซ้อน

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

5. ดวงจันทร์บริวารชารอน Charon

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 2

 ดวงจันทร์ชารอน Charon เป็นดาวบริวารที่ใหญ่ที่สุดของดาวพลูโต ภาพนี้ถ่ายก่อน 10 ชั่วโมง ก่อนที่ยาน New Horizons จะถึงจุดที่ใกล้ดาวพลูโตที่สุดในวันที่ 14 กรกฎาคมที่ผ่านมา ในระยะห่าง 470,000 กิโลเมตร โดยดาว Charon มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,200 กิโลเมตร รายละเอียดของภาพแสดงให้เห็นถึงประวัติทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน ทั้งรอยแตกที่แสดงการเคลื่อนของเปลือกดาวที่เห็นได้ชัด และบริเวณมืดที่เห็นอย่างชัดเจน (ด้านบนของภาพ)

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

6. ภาพเส้นแบ่งเวลากลางวันกลางคืนบนดาวพลูโต

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 7 ข่าวดาราศาสตร์

 รูปนี้ได้มีปรับความสว่างของภาพ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตในช่วงที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นและตก จะเห็นว่ารูปทางขวาจะมีความสว่างกว่า เผยให้เห็นรายละเอียดของชั้นบรรยากาศของดาวพลูโต และเส้นประสีแดง (Terminator) คือ เส้นแบ่งระหว่างกลางวันและกลางคืน ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2015

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

7. ภาพวิเคราะห์ชั้นบรรยากาศ

ภาพดาวพลูโต ล่าสุด 3 ข่าวดาราศาสตร์
จะเห็นว่าภาพด้านซ้ายแสดงให้เห็นชั้นบรรยากาศของดาวพลูโตที่เกิดจากการกระเจิงของแสงจากดวงอาทิตย์ แต่ยังไม่ละเอียดเท่าภาพด้านขวา ที่เมื่อปรับภาพก็จะเห็นเป็นเส้นวงแหวน (ring) ของชั้นบรรยากาศอย่างชัดเจน ภาพนี้ถ่ายหลังจากยาน New Horizons ออกจากตำแหน่งที่ใกล้ดาวพลูโตที่สุดไปแล้ว 16 ชั่วโมง โดยถ่ายในบริเวณด้านมืด

Credits: NASA/Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory/Southwest Research Institute

 ตอนนี้ยาน New Horizons ก็อยู่ไกลจากโลกเป็นระยะทางกว่า 5 พันล้านกิโลเมตร และจะสำรวจไปไกลอีกกว่า 69 พันล้านกิโลเมตรจากดาวพลูโต และระบบของยานตอนนี้ก็ยังไม่มีปัญหาใดๆ

แปลและเรียบเรียงโดย thaiphysicsteacher.com

Reference and More Detail & Media
“New Pluto Images from NASA’s New Horizons: It’s Complicated.”. [Online]. via : NASA.GOV 2015.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.