PublicDomain/RavindraPanwar/Pixabay

ในปี 2025 หุ่นยนต์จะเข้ามาทำงานแทนที่มนุษย์ถึง 52%

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 จากการศึกษาของ World Economics Forum กล่าวว่าปัจจุบันเราเริ่มเห็นหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนที่มนุษย์มากขึ้นทั้งในแง่จักรกล (Machine) และสมองกล (Artificial Intelligence) และในปี 2025 จะมากกว่าปัจจุบันถึง 2 เท่า

 องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรในประเทศสวิสเซอร์แลนด์แห่งหนึ่งกล่าวว่า

ในปี 2025 ตำแหน่งงานมากกว่าครึ่งหนึ่งจะถูกทำโดยหุ่นยนต์ เพิ่มขึ้นประมาณ 29% ของทุกวันนี้

 แต่ใช่ว่าการเข้ามาแทนที่ของหุ่นยนต์จะสร้างข้อเสียเปรียบให้กับมนุษย์เสมอไป เพราะงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ได้สร้างงานใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น 133 ล้านตำแหน่ง ในขณะที่อีก 75 ล้านตำแหน่งจะถูกหุ่นยนต์ทำแทนตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี 2022 ดังนั้นสุทธิแล้วงานที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์จะมีเพิ่มมากขึ้น 58 ล้านตำแหน่งในอีก 5 ปีข้างหน้า

งานที่เพิ่มขึ้นจากเทคโนโลยีเกี่ยวกับหุ่นยนต์งานที่หุ่นยนต์ทำแทนสุทธิมีงานใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น
133 ล้านตำแหน่ง75 ล้านตำแหน่ง58 ล้านตำแหน่ง

ตำแหน่งงานที่มักถูกหุ่นยนต์แย่งชิง

 ตามรายงานก่อนหน้า ซึ่งกล่าวถึงว่างานอะไรในปี 2018 ที่มักถูกหุ่นยนต์แย่งชิงไป ส่วนใหญ่จะเป็น

  • งานบัญชี
  • การจัดการลูกค้า
  • งานอุตสาหกรรมการผลิต
  • ไปรษณีย์
  • และเลขานุการ

ไลน์การผลิตรถยนต์ในโรงงาน Audi เกือบทุกกระบวนการใช้หุ่นยนต์ทำแทน

 โดยงานเหล่านี้หุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เหน็ดเหนื่อย มีความแม่นยำ และแทบจะทำงานไม่ผิดพลาด

งานอะไรที่หุ่นยนต์ทำแทนได้ยาก

 ส่วนงานที่หุ่นยนต์ยังทำไม่ได้มักจะเป็นงานประเภทเชียร์ หรือกระตุ้นการขาย ได้แก่ Sale, นักการตลาด, งานบริการลูกค้า รวมถึง E-commerce

 WEF ได้แนะนำว่าหากต้องทำงานที่หุ่นยนต์ทดแทนไม่ได้ ต้องฝึกทักษะที่จำเป็นเหล่านี้ อันได้แก่

  • ความคิดสร้างสรรค์ –  เพราะหุ่นยนต์ยังทำทดแทนได้ยาก
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ – หุ่นยนต์มักทำงานตามที่โปรแกรมตั้งไว้ แต่การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะเป็นกระบวนการคิดที่รอบด้านมากขึ้น นอกเหนือจากเงื่อนไขที่ตั้งไว้ ซึ่งมนุษย์ยังคงมีข้อได้เปรียบมากกว่า
  • การชักจูง – ทักษะการชักจูง หรือเกลี้ยกล่อม มักพบได้กับงานประเภทที่ให้บริการกับลูกค้า แน่นอนว่าต้องใช้มนุษย์กับมนุษย์เท่านั้น งานประเภทนี้ถือว่ายากที่สุดที่จะหาหุ่นยนต์มาทดแทนได้

 ทั้งนี้ WEF ยังได้แนะนำรัฐบาลทั่วโลกว่าควรมีแผนกระตุ้นและให้คำแนะนำกับประชาชนแต่เนิ่น ๆ เกี่ยวกับการปรับตัว การพัฒนาทักษะใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถดำรงชีพด้วยงานที่หุ่นยนต์ยังคงทำแทนไม่ได้ในอนาคต

ลองใส่ชื่องานเป็นภาษาอังกฤษเพื่อดูว่างานในอนาคตที่คุณเล็งไว้ มีความเสี่ยงที่จะโดนหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่กี่เปอร์เซนต์ Will Robots Take My Job?

Read Original Article and More Detail & Media
Machines will do more tasks than humans by 2025.”. [Online]. via : Weforum.org 2018.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.