นักบินอวกาศติดตั้งเครื่องกำจัดคาร์บอนไดออกไซด์

ตรวจพบส่วนเสริม Ad Blocker

เว็บไซต์ของเรา เชื่อในประสบการณ์การรับชมของผู้ชม แต่อย่างไรก็ตามเว็บไซต์ของเราขับเคลื่อนด้วยโฆษณาจากผู้สนับสนุน โปรดพิจารณาละเว้นการบล็อคโฆษณาด้วยส่วนเสริม ad-block | ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้การสนับสนุน

เรียบเรียงโดย Thaiphysicsteacher.com

 นักบินอวกาศสองคน คือ Scott Kelly (ซ้าย) และ Terry Virts (ขวา) ทั้งสองคนกำลังตรวจสอบระบบ CDRA หรือ Carbon Dioxide Removal Assembly ในโมดูลห้องทดลองของประเทศญี่ปุ่น โดยเครื่อง CDRA นี้ทำหน้าที่ดูดเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากห้อง Cabin เพื่อรักษาสภาพอากาศภายใน Cabin ให้เหมาะสมนั่นเอง

 “CDRA”.  [Online]. Available :   NASA.GOV  2558.

ถ้าบทความนี้อ่านคล่องอ่านง่ายแชร์เลยครับ

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.